Säljägarna i Örebro

Mellanneolitisk gropkeramik från Kränglan. Det porösa godset har bildats av att leran magrats med kalkhaltigt material, t ex kalksten eller brända ben. Foto: Fredrik Andersson

Mellanneolitisk gropkeramik från Kränglan. Det porösa godset har bildats av att leran magrats med kalkhaltigt material, t ex kalksten eller brända ben. Foto: Fredrik Andersson

Under tre veckor i maj genomför SAU en arkeologisk undersökning av en liten gropkeramisk lokal strax utanför Örebro. Det är inför anläggandet av en väg och kabelschakt genom södra delen av skogsområdet Kränglan som fornlämningen ska undersökas och tas bort. Lokalen, som har arbetsnamnet Kränglan 1, upptäcktes i fjol vid en första inventering av området, då en liten lerfigur tillsammans med keramik påträffades i en markskada.

 Lokalen, Kränglan 1, ligger väl inramad mellan den omkringliggande stenigare terrängen och den lerjord som under stenåldern utgjorde havsbotten.

Lokalen, Kränglan 1, ligger väl inramad mellan den omkringliggande stenigare terrängen och den lerjord som under stenåldern utgjorde havsbotten.

Vid den efterföljande förundersökningen kunde det konstateras att det inom ett drygt 400 m2 stort område fanns fynd av keramik, bearbetade stenverktyg och brända ben i morängruset. Spåren efter människors olika aktiviteter på platsen för ca 5000 år sedan då moränhöjderna i Kränglanområdet utgjorde stränder längst in i den havsvik som sträckte sig från Örebro ut till nuvarande Östersjön.

En relativt stor andel bearbetad flinta har tagits tillvara. Flintan finns inte lokalt i berggrunden och visar på kontakter söderut. Foto: Fredrik Andersson

En relativt stor andel bearbetad flinta har tagits tillvara. Flintan finns inte lokalt i berggrunden och visar på kontakter söderut. Foto: Fredrik Andersson

Nu har det beslutats att fornlämningen ska tas bort och vi har återvänt för att undersöka och dokumentera lämningen mer utförligt för att kunna sätta in platsen i ett historiskt sammanhang. Hittills har lokalen erbjudit framför allt mycket keramik och många flintverktyg. Material som är tänkt att hjälpa till att belysa frågeställningar som bland annat hur landskapet i Kränglanområdet har utnyttjats under den yngre stenåldern och vilka skillnader och likheter en liten som Kränglan 1 har jämfört med andra undersökta gropkeramiska lokaler i regionen. Ett arbete som tar vid när väl fältundersökningen är klar.

Strandnivån för ca 3000 f Kr då Mälaren och Hjälmaren bildade en sammanhängande havsvik. För Örebroområdet betyder det att havsnivån låg ca 33 meter över dagens nivå.

Strandnivån för ca 3000 f Kr då Mälaren och Hjälmaren bildade en sammanhängande havsvik. För Örebroområdet betyder det att havsnivån låg ca 33 meter över dagens nivå.

Det här inlägget postades i Boplats, Kränglan, Närke, Stenålder. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *