God Jul och Gott Nytt År!

Julkort 2015Ett händelserikt år är snart till ända. Vi ser fram emot det år som kommer med nya utmaningar och ber att få önska Er alla en riktigt God Jul!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SAU och kollegor i samtal med Peter Bratt

Nobelkväll utan bankett, men väl i ett givande samtal med Peter Bratt om hans senaste forskningsprojekt: Mälardalens vapengravar, eller gravar med vapen, drygt 300 st, hittills.

John Ljungkvist diskuterar med Bo Gräslund i kretsen av engagerade åhörare.

John Ljungkvist diskuterar med Bo Gräslund i kretsen av engagerade åhörare.

Vår finurlige osteolog Rudolf Gustavsson resonerar kring förutsättningarna för återanvändning av järn som brunnit på gravbål.

Vår finurlige osteolog Rudolf Gustavsson resonerar kring förutsättningarna för återanvändning av svärdsklingor som brunnit på gravbål.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SAU, nu även i Stockholm

Nu öppnar SAU ett kontor vid Telefonplan i södra Stockholm, närmare bestämt i Ericssons gamla lokaler i närheten av Konstfack. Ett av skälen är att allt fler av våra uppdrag sker söder om Mälaren. Vi är i nuläget aktivt verksamma i Uppsala, Stockholms, Västmanlands, Södermanlands, Örebro, Östergötlands och Gävleborgs län, men vi arbetar även i andra län med t ex osteologiska analyser.

Ett annat skäl till nyetableringen är att vi numera är så många medarbetare att vi knappt får plats på kontoret i Uppsala. Dessutom bor flera av oss i Stockholm. För närvarande är vi 18 tillsvidareanställda projektledare, arkeologer, osteologer och administrativ personal. Framöver kommer några i huvudsak att sitta i Stockholm. Vår Uppsalaprofil kommer vi dock behålla :)

Adressen till Stockholmskontoret är:

SAU, c/o Kolonien, Telefonvägen 30 vån 10–11, 126 26 HÄGERSTEN

Ulf tycks njuta av utsikten från Stockholmskontoret….

Ulf tycks njuta av utsikten från Stockholmskontoret….

...och vem vet, kanske utsikten leder till nya insikter om urbanitet?
…och vem vet, kanske utsikten leder till nya insikter om urbanitet?

 

 

 

 

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

SAUs vetenskapliga pris 2015

SAU:s vetenskapliga pris 2015

Går till Jan Storå, Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet; ”för hans framstående forskning som osteolog och arkeolog samt för hans banbrytande arbete med att överbrygga klyftan mellan arkeologi och osteologi, så väl inom forskning som inom universitetsutbildningen.”

Årets muntra pristagare: Jan Storå

Årets muntra pristagare: Jan Storå

Jan Storå mottar SAUs vetenskapliga pris av prof em Bo Gräslund.

Jan Storå mottar SAUs vetenskapliga pris av prof em Bo Gräslund.

I glada osteologers sällskap! Grattis!

I glada osteologers sällskap! Grattis!

Publicerat i Osteologi | 1 kommentar

Full fart i Fullerö

Nu är vi åter i Fullerö strax utanför Uppsala. Denna gång för att slutgiltigt undersöka den plats vi förundersökte i augusti/september. Det rör sig om boplatslämningar från yngre bronsålder och/eller äldre järnålder. På ytan vid väg 290 har vi har hittat väggstolpar till det stolpburna hus som vi redan visste fanns där. Det är riktigt ståtligt. Inomhusytan bör ha varit omkring 220 kvadratmeter! I skogen och i skogskanten finns det mörka lager med massor av skärvsten, vilka vi ännu bara sett ytan av. Det ska bli intressant att se vad som döljs därunder. I åkern hittar vi dessutom fler stolphål, härdar, gropar och liknande.

Personalutflykt till den nordvästra ytan, vid väg 290. Närmast kameran Frida, Mattias, Sebastian, Emelie och Kerstin. Foto: Ann Lindkvist.

Personalutflykt till den nordvästra ytan, vid väg 290. Närmast kameran Frida, Mattias, Sebastian, Emelie och Kerstin. Foto: Ann Lindkvist.

Mattias schaktar fram skärvstenslager i skogen. Foto: Ann Lindkvist.

Mattias schaktar fram skärvstenslager i skogen. Foto: Ann Lindkvist.

Publicerat i Boplats, Bronsålder, Förmedling, Fullerö, Järnålder, Period, Populärt, Region, Uppdragsarkeologi, Uppland | Lämna en kommentar

Lägesrapport från SAUs undersökningar inför Förbifart Stockholm

Som en del i arbetet inför byggandet av Förbifart Stockholm har SAU vid flera tillfällen under de senaste månaderna utfört arkeologiska uppdrag på den östra sidan av den s.k. Akallalänken, mellan Akalla och Hjulsta inom Igelbäckens kulturreservat. Under augusti genomförde vi en arkeologisk förundersökning vid fornlämning Stockholm 250, som omfattar både gravfält och boplatslämningar. I samband med förundersökningen hittades mycket riktigt både boplatslämningar och två större stenpackningar som tolkades som gravar.

I slutet av september och början av oktober gjorde SAU en andra förundersökning i samma område. Den här gången skedde grävandet på den västra sidan av vägen och intill stensträngen Stockholm 776, samt det borttagna gravfältet  Spånga 104, som undersöktes av Stockholms stadsmuseum för drygt 40 år sen. I samband med grävningarna 1971-72 påträffades knappt 60 gravar, ett 40-tal härdliknande anläggningar och två stensträngar. Fynden visade framför allt på vikingatida dateringar.

Under den nu aktuella förundersökningen var målet bland annat att kartera stensträngen  Stockholm 776 och att klargöra om det fanns några bevarade fornlämningar kvar intill gravfältet Spånga 104. Arbetet utfördes till stora delar i mycket stenig och blockrik terräng. Det har därför varit en stor tillgång att få hjälp av de tre skäggiga männen på bilden här nedan.

Schaktningsnestorn Pedor Jansson tillsammans med arkeologerna Peter Berg och Fredrik Thölin

Schaktningsnestorn Pedor Jansson tillsammans med arkeologerna Peter Berg och Fredrik Thölin.

Förundersökningen avslutades fredagen den 16/10, men redan på måndagen den 19/10 var vi tillbaka längs Akallalänken. Den här gången för att slutundersöka de västra delarna av boplatsen och gravfältet Stockholm 250. Mer om detta senare.

 

Publicerat i Boplats, Förbifart Stockholm, Förmedling, Gravfält o gravar, Järnålder, Stockholms län, Uppdragsarkeologi | Lämna en kommentar

Praktik på SAU

 

Jag heter Lea och har under det två senaste veckorna praoat här på SAU. Under min tid här så har jag fått göra en massa olika spännande, intressanta och en del även långtråkiga aktiviteter. Men av allt det så har jag fått lära mig saker som jag nog aldrig hade kunnat lära mig i skolan, som vad jobb och ansvar innebär, och att allt inte riktigt är som man kan tro. Innan jag började praoa här så trodde jag att jag visste precis vad arkeologi var.

20151015_144951

Det fanns många olika tékoppar, så det var inte svårt att hitta en favorit.

 

Jag trodde att det var människor som grävde upp föremål, sen kollade vad det var och sen så åkte det till första bästa muséum. Det är ju inte riktigt så som det går till, det krävs ett organiserat system för att gräva fram föremål.

Man måste hålla koll på vilka föremål som kommer varifrån och dem måste alla kollas noggrant. Så det jobb som jag trodde var mest praktiskt visade sig helt enkelt vara ett jobb med väldigt mycket kontorsarbete, fast det är ändå rätt så kul.

 

20151015_143208

När det inte fanns något att göra så hade jag alltid böcker att läsa…

Några grejer som jag har fått testa på är att sålla jord, scanna och digitalisera ritningar. När jag sållade gjorde så letade jag efter lite olika grejer i den, i synnerhet ben. Men jag lyckades också hitta spikar och även en pärla. Det kändes riktigt häftigt att de föremålen faktiskt har legat i jorden i flera hundra år, och sen så hittar jag plötsligt dem.

 Ett av föremålen som jag hittade under sållningen. Foto; Lea M

Ett av föremålen som jag hittade under sållningen. Foto; Lea M

 

Jag fick uppleva så mycket spännande och kul och även lärt mig en del under de två veckorna som jag var här. Det är jag verkligen tacksam för. Så tack för mig.

Lea M

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stenålder i Kränglan

Under bländande sol, överösta med vatten från sållen, kämpar fyra tappra SAUare genom smutsen i ett gammalt militärtövningsfält för att undersöka en ca 5000 år gammal  gropkeramisk boplats. De befinner sig strax utanför Örebro. Vid tiden då det begav sig låg denna plats vid Hjämarens strand, nu ligger den i skogen. Det var bättre förr…

Fynden pekar mot att forntidens Örebroare haft långväga kontakter både mot väster, öster och norr.  Vi hittar flinta som troligtvis kommer från västkusten och dessutom har bearbetats på det sätt västkustningarna gjorde det. Det var inte bara saker som hamnade i Örebro. Det var även idéer och sannolikt även ett inte föraktligt antal västkustningar.

Samma sak kan sägas om de nordliga och östliga kontakterna.  Den längre österut vanligt förekommande gropkeramiken tillsammans med en kvartsteknologi från norr förekommer på platsen. Även här ser vi ett inflöde av saker, idéer och människor på en strand för femtusen år sedan.

Det är med allt mer stigande spänning vi blir allt mer våta, frusna och smutsiga – och solen bländar oss, som vi har sagt förut.

Vassa artefakter. Ett tvåpoligt (?) flintspån från Kränglan

Vass artefakt. Ett tvåpoligt (?) flintspån funnet i Kränglan, tillverkat på västkustvis.

Kronologisk mix. Patronhylsor och ett flintspån.

Kronologisk mix. Patronhylsor och ett flintspån.

Publicerat i Boplats, Föremål, Förmedling, Kränglan, Närke, Populärt, Stenålder, Uppdragsarkeologi | Lämna en kommentar

SAUs osteologer berättar om Gnista-benen

På torsdag den 24/9 hälsar SAUs osteologer och Upplandsmuseet välkommen till föredraget:

Livs levande skelett om vad benen från Gnista berättar, av osteologerna Emma Sjöling, Sofia Prata och Rudolf Gustavsson, SAU.

Plats: Upplandsmuseets hörsal. Tid: 18.30. Fri entré. Tänk på att antalet sittplatser är begränsat. Kom i tid!

Den 27/9 avslutas utställningen Guld och Granater på Upplandsmuseet. Utställningen visar fynden från utgrävningen. Gravgåvorna är från samma tid och av nästan samma höga klass som fynd från Gamla Uppsala! Passa på och se dem innan de försvinner magasinets dunkel…

Arkeolog Ulf Celin och osteolog Sofia Prata undersöker och diskuterar skelett.

Arkeolog Ulf Celin och osteolog Sofia Prata undersöker och diskuterar skelett.

Publicerat i Gnista gravfält, Gravfält o gravar, Järnålder, Medeltid/Historisk, Osteologi, Populärt, Seminarium, Uppland | Lämna en kommentar

Ett besök på Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL)

I fredags besökte undertecknad Sven Isaksson vid Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL) i Stockholm. Syftet var att lämna några åländska keramikskärvor från bronsåldern för lipidanalys. Genom denna analysmetod kan man undersöka vad keramikkärlen har innehållit och använts till, d v s vad för slags mat som har tillagats i dem. Det vi undrar över ifråga om just de här kärlen är framför allt om vi kan hitta spår efter mjölkprodukter, d v s om man har haft mjölkboskap på Åland under bronsåldern. Resultatet av undersökningen och själva analysmetoden kommer att presenteras i Ålands museums nya basutställning som är under uppbyggnad. Studien är också en del i ett större keramikprojekt som genomförs tillsammans med Torbjörn Brorsson, KKS, och Jenni Lucenius, museibyrån på Åland.

Niklas Stenbäck

Sven och Vasiliki studerar sina resultat.

Sven och Vasiliki studerar sina resultat.

Publicerat i Åland, Boplats, Bronsålder, Föremål, Laborativ arkeologi, Metodik | Lämna en kommentar