Full fart i Fullerö

Nu är vi åter i Fullerö strax utanför Uppsala. Denna gång för att slutgiltigt undersöka den plats vi förundersökte i augusti/september. Det rör sig om boplatslämningar från yngre bronsålder och/eller äldre järnålder. På ytan vid väg 290 har vi har hittat väggstolpar till det stolpburna hus som vi redan visste fanns där. Det är riktigt ståtligt. Inomhusytan bör ha varit omkring 220 kvadratmeter! I skogen och i skogskanten finns det mörka lager med massor av skärvsten, vilka vi ännu bara sett ytan av. Det ska bli intressant att se vad som döljs därunder. I åkern hittar vi dessutom fler stolphål, härdar, gropar och liknande.

Personalutflykt till den nordvästra ytan, vid väg 290. Närmast kameran Frida, Mattias, Sebastian, Emelie och Kerstin. Foto: Ann Lindkvist.

Personalutflykt till den nordvästra ytan, vid väg 290. Närmast kameran Frida, Mattias, Sebastian, Emelie och Kerstin. Foto: Ann Lindkvist.

Mattias schaktar fram skärvstenslager i skogen. Foto: Ann Lindkvist.

Mattias schaktar fram skärvstenslager i skogen. Foto: Ann Lindkvist.

Publicerat i Boplats, Bronsålder, Förmedling, Fullerö, Järnålder, Period, Populärt, Region, Uppdragsarkeologi, Uppland | Lämna en kommentar

Lägesrapport från SAUs undersökningar inför Förbifart Stockholm

Som en del i arbetet inför byggandet av Förbifart Stockholm har SAU vid flera tillfällen under de senaste månaderna utfört arkeologiska uppdrag på den östra sidan av den s.k. Akallalänken, mellan Akalla och Hjulsta inom Igelbäckens kulturreservat. Under augusti genomförde vi en arkeologisk förundersökning vid fornlämning Stockholm 250, som omfattar både gravfält och boplatslämningar. I samband med förundersökningen hittades mycket riktigt både boplatslämningar och två större stenpackningar som tolkades som gravar.

I slutet av september och början av oktober gjorde SAU en andra förundersökning i samma område. Den här gången skedde grävandet på den västra sidan av vägen och intill stensträngen Stockholm 776, samt det borttagna gravfältet  Spånga 104, som undersöktes av Stockholms stadsmuseum för drygt 40 år sen. I samband med grävningarna 1971-72 påträffades knappt 60 gravar, ett 40-tal härdliknande anläggningar och två stensträngar. Fynden visade framför allt på vikingatida dateringar.

Under den nu aktuella förundersökningen var målet bland annat att kartera stensträngen  Stockholm 776 och att klargöra om det fanns några bevarade fornlämningar kvar intill gravfältet Spånga 104. Arbetet utfördes till stora delar i mycket stenig och blockrik terräng. Det har därför varit en stor tillgång att få hjälp av de tre skäggiga männen på bilden här nedan.

Schaktningsnestorn Pedor Jansson tillsammans med arkeologerna Peter Berg och Fredrik Thölin

Schaktningsnestorn Pedor Jansson tillsammans med arkeologerna Peter Berg och Fredrik Thölin.

Förundersökningen avslutades fredagen den 16/10, men redan på måndagen den 19/10 var vi tillbaka längs Akallalänken. Den här gången för att slutundersöka de västra delarna av boplatsen och gravfältet Stockholm 250. Mer om detta senare.

 

Publicerat i Boplats, Förbifart Stockholm, Förmedling, Gravfält o gravar, Järnålder, Stockholms län, Uppdragsarkeologi | Lämna en kommentar

Praktik på SAU

 

Jag heter Lea och har under det två senaste veckorna praoat här på SAU. Under min tid här så har jag fått göra en massa olika spännande, intressanta och en del även långtråkiga aktiviteter. Men av allt det så har jag fått lära mig saker som jag nog aldrig hade kunnat lära mig i skolan, som vad jobb och ansvar innebär, och att allt inte riktigt är som man kan tro. Innan jag började praoa här så trodde jag att jag visste precis vad arkeologi var.

20151015_144951

Det fanns många olika tékoppar, så det var inte svårt att hitta en favorit.

 

Jag trodde att det var människor som grävde upp föremål, sen kollade vad det var och sen så åkte det till första bästa muséum. Det är ju inte riktigt så som det går till, det krävs ett organiserat system för att gräva fram föremål.

Man måste hålla koll på vilka föremål som kommer varifrån och dem måste alla kollas noggrant. Så det jobb som jag trodde var mest praktiskt visade sig helt enkelt vara ett jobb med väldigt mycket kontorsarbete, fast det är ändå rätt så kul.

 

20151015_143208

När det inte fanns något att göra så hade jag alltid böcker att läsa…

Några grejer som jag har fått testa på är att sålla jord, scanna och digitalisera ritningar. När jag sållade gjorde så letade jag efter lite olika grejer i den, i synnerhet ben. Men jag lyckades också hitta spikar och även en pärla. Det kändes riktigt häftigt att de föremålen faktiskt har legat i jorden i flera hundra år, och sen så hittar jag plötsligt dem.

 Ett av föremålen som jag hittade under sållningen. Foto; Lea M

Ett av föremålen som jag hittade under sållningen. Foto; Lea M

 

Jag fick uppleva så mycket spännande och kul och även lärt mig en del under de två veckorna som jag var här. Det är jag verkligen tacksam för. Så tack för mig.

Lea M

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stenålder i Kränglan

Under bländande sol, överösta med vatten från sållen, kämpar fyra tappra SAUare genom smutsen i ett gammalt militärtövningsfält för att undersöka en ca 5000 år gammal  gropkeramisk boplats. De befinner sig strax utanför Örebro. Vid tiden då det begav sig låg denna plats vid Hjämarens strand, nu ligger den i skogen. Det var bättre förr…

Fynden pekar mot att forntidens Örebroare haft långväga kontakter både mot väster, öster och norr.  Vi hittar flinta som troligtvis kommer från västkusten och dessutom har bearbetats på det sätt västkustningarna gjorde det. Det var inte bara saker som hamnade i Örebro. Det var även idéer och sannolikt även ett inte föraktligt antal västkustningar.

Samma sak kan sägas om de nordliga och östliga kontakterna.  Den längre österut vanligt förekommande gropkeramiken tillsammans med en kvartsteknologi från norr förekommer på platsen. Även här ser vi ett inflöde av saker, idéer och människor på en strand för femtusen år sedan.

Det är med allt mer stigande spänning vi blir allt mer våta, frusna och smutsiga – och solen bländar oss, som vi har sagt förut.

Vassa artefakter. Ett tvåpoligt (?) flintspån från Kränglan

Vass artefakt. Ett tvåpoligt (?) flintspån funnet i Kränglan, tillverkat på västkustvis.

Kronologisk mix. Patronhylsor och ett flintspån.

Kronologisk mix. Patronhylsor och ett flintspån.

Publicerat i Boplats, Föremål, Förmedling, Kränglan, Närke, Populärt, Stenålder, Uppdragsarkeologi | Lämna en kommentar

SAUs osteologer berättar om Gnista-benen

På torsdag den 24/9 hälsar SAUs osteologer och Upplandsmuseet välkommen till föredraget:

Livs levande skelett om vad benen från Gnista berättar, av osteologerna Emma Sjöling, Sofia Prata och Rudolf Gustavsson, SAU.

Plats: Upplandsmuseets hörsal. Tid: 18.30. Fri entré. Tänk på att antalet sittplatser är begränsat. Kom i tid!

Den 27/9 avslutas utställningen Guld och Granater på Upplandsmuseet. Utställningen visar fynden från utgrävningen. Gravgåvorna är från samma tid och av nästan samma höga klass som fynd från Gamla Uppsala! Passa på och se dem innan de försvinner magasinets dunkel…

Arkeolog Ulf Celin och osteolog Sofia Prata undersöker och diskuterar skelett.

Arkeolog Ulf Celin och osteolog Sofia Prata undersöker och diskuterar skelett.

Publicerat i Gnista gravfält, Gravfält o gravar, Järnålder, Medeltid/Historisk, Osteologi, Populärt, Seminarium, Uppland | Lämna en kommentar

Ett besök på Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL)

I fredags besökte undertecknad Sven Isaksson vid Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL) i Stockholm. Syftet var att lämna några åländska keramikskärvor från bronsåldern för lipidanalys. Genom denna analysmetod kan man undersöka vad keramikkärlen har innehållit och använts till, d v s vad för slags mat som har tillagats i dem. Det vi undrar över ifråga om just de här kärlen är framför allt om vi kan hitta spår efter mjölkprodukter, d v s om man har haft mjölkboskap på Åland under bronsåldern. Resultatet av undersökningen och själva analysmetoden kommer att presenteras i Ålands museums nya basutställning som är under uppbyggnad. Studien är också en del i ett större keramikprojekt som genomförs tillsammans med Torbjörn Brorsson, KKS, och Jenni Lucenius, museibyrån på Åland.

Niklas Stenbäck

Sven och Vasiliki studerar sina resultat.

Sven och Vasiliki studerar sina resultat.

Publicerat i Åland, Boplats, Bronsålder, Föremål, Laborativ arkeologi, Metodik | Lämna en kommentar

Ett helt litet gravfält

Jag och Kerstin Westrin hade två härliga veckor i Mariefred där vi båda fick njuta av den sista sensommarvärmen och möta höstens rusk med rejäla regn. Vi hann precis hem innan hela staden översvämmades… Som sällskap hade vi en familj ormvråkar som ständigt cirklade över oss och dessutom donerade sina byten till oss utanför boden.

Uppdraget var att förundersöka en gravkulle med tre registrerade stensättningar, varav en osäker. Till uppgiften ingick att ta reda på om det fanns fler gravar, vilken datering gravarna kunde ha samt vilka bevaringsförhållanden och vilken kunskapspotential som fanns på platsen.

Gravfältet i höstskrud

Gravfältet i höstskrud. Foto: Susanna Eklund

Det stod ganska snart klart för oss att det var många fler än tre gravar på kullen. Vid första anblick framträdde det som vi såg som ganska oansenliga stenpackningar, lite oregelbundna och svårtydda. Men efter lite rensning såg de riktigt fina ut. Man måste helt enkelt vänja ögat och när Kerstin ”hököga” Westrin dessutom hittade kremerade ben i flera av gravarna så visste vi med säkerhet att det rörde sig om ett helt gravfält. Två av gravarna skulle grävas ut. Och vi fick varsin grav att roa oss med.

I min grav. hittade jag en hel pärluppsättning bestående av blåa, röda och vita pärlor, vissa med vackra mönster. Där fanns också små kamfragment.

Pärlorna i Sannas grav. Ett helt halsband...? Foto: Susanna Eklund

Pärlorna i Sannas grav. Ett helt halsband…? Foto: Susanna Eklund

I Kerstins grav kom en helt annan typ av fynd, först nitar och spikar i järn, kanske från ett skrin eller en kista. Dessutom hittade Kerstin spelpjäser av såväl sten som av ben. Det visade sig att spelpjäserna med stor sannolikhet är tillverkade i valben. Detta är ett fenomen som nyligen uppmärksammats i en artikel i Fornvännen av vår osteolog-kollega Rudolf tillsammans med John Ljungkvist & Andreas Hennius vid Uppsala Universitet. (http://www.saublogg.se/2015/04/valben-identifierat-i-upplandsk-jarnalder/ Många spelpjäser i ben verkar faktiskt härstamma från valben som man kan identifiera pga av en väldigt speciell struktur. Man kan ju inte låta blir att fundera på hur många pjäser som kan komma ur en enda VAL ?

 Spelpjäserna i Kerstins grav. Att spela spel var en del av en europeisk aristokratisk kultur. Strategiska spel som Hnefatafl har förknippats med möjligheterna att öva sig inför slag och andra krigiska situationer. Foto: Susanna Eklund

Spelpjäserna i Kerstins grav. Att spela spel var en del av en europeisk aristokratisk kultur. Strategiska spel som Hnefatafl har förknippats med möjligheterna att öva sig inför slag och andra krigiska situationer. Foto: Susanna Eklund

De kremerade benen har inte analyserats än, men efter en snabb koll har osteologerna kunnat identifiera såväl människa som hund, samt ”stor gräsätare” (häst eller ko). Fynden och benens sammansättning (mkt djurben) tyder på att gravarna kan dateras till yngre järnålder, vendeltid eller vikingatid. Fortsättning följer…

Publicerat i Järnålder, Södermanland | Lämna en kommentar

Stockholm 250

Järvafältet och Igelbäckens kulturreservat i Akalla i Stockholms kommun är ett område som för tusen år sedan, då havsnivån var högre, närmast kunde liknas vid ett skärgårdslandskap. På ett höjdparti i detta område, som idag till stor del upptas av åkermark och hagar, ligger fornlämning Stockholm 250. Detta är en fornlämning som utgörs av gravar i form av stensättningar och olika spår av bosättningar från förhistorisk- och historisk tid. Ett femtiotal meter öster om fornlämningen ligger ett antal platåhusgrunder som vanligen dateras till den yngre delen av järnåldern.

 

På bilden sysn en av ytorna som schaktades fram vid förundersökningen. Bilden är tagen från nordväst.

På bilden syns en av ytorna som schaktades fram vid förundersökningen. Foto från nordväst.

Under början av september månad genomförde SAU en arkeologisk förundersökning inom och intill denna fornlämning. Syftet var att ta reda på vilken typ av lämningar som döljer sig i marken inför byggandet av förbifart Stockholm. Vid förundersökningen påträffades boplatslämningar i form av stolphål och härdar, samt två sedan tidigare okända stensättningar som kan vara gravar. Två av härdarna undersöktes och i dessa hittade vi en skärva av keramik och ett knivliknande föremål av ben.

Ett knivliknande föremål av ben.

Ett knivliknande föremål av ben.

Ett föremål av keramik hittat i en härd.

En keramikskärva hittad i en härd.

Inom kort återvänder vi till Akalla för att genomföra ytterligare arkeologiska insatser inför byggandet av förbifart Stockholm.

Publicerat i Boplats, Föremål, Gravfält o gravar, Järnålder, Medeltid/Historisk, Stockholms län, Uppdragsarkeologi, Uppland | 1 kommentar

In search of the lost church!

IMG_7491Andreas Viberg genomkorsar åkern med markradarn. Foto: Jonas Wikborg.

Åter i Björklinge
Nu är vi tillbaka i Björklinge igen! Hösten 2014 grävdes skelettrester upp i ett dike omkring 150 meter söder om Björklinge kyrka. Man misstänkte att det rörde sig om människoskelett, vilket bekräftades av SAU:s osteologer (benexperter). Det visade sig att skeletten kom från gamla gravar. Två benbitar har 14C-daterats till mitten av 1200-talet. Det innebär att gravarna sannolikt är äldre än den befintliga kyrkan i Björklinge, som antas vara byggd omkring år 1300. Vår nyfikenhet väcktes och vi startade ett forskningsprojekt som bland annat syftar till att belysa följande frågeställningar:
• Hur stor är gravplatsen?
• Har gravplatsen varit inhägnad?
• Har det funnits en kyrkobyggnad i anslutning till gravarna?

 

Bild1Utifrån tidigare fynd av skelett samt topografiska förhållanden har vi en hypotes om den medeltida begravningsplatsens ungefärliga utbredning (vit linje) väster om gamla E4:an. Foto: Jonas Wikborg.

Tack vare anslag från SAU:s forskningsfond har vi nu kunnat genomföra en markradarundersökning av ett stycke av den aktuella åkern. Undersökningen har också möjliggjorts av tillmötesgående markägare och arrendator.
Idag, den 8/9 2015, kom Andreas Viberg från arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet och lastade av sin markradar. Systematiskt har ett ca 75 x 35 meter stort område undersökts med apparaten. Väderleksförhållandena var optimala och humöret på topp. Informationen från markradarn skall nu tankas över och bearbetas i en dator. Vi håller tummarna för att insatsen skall ge ett intressant resultat.

 

Bild2

 

 

 

Publicerat i Björklinge, Gravfält o gravar, Kyrkogård, Medeltid/Historisk, Uppland | Lämna en kommentar

De lata, fattiga och snåla

Det blir inte alltid som man har tänkt sig, men det kan bli bra ändå. Vad som inledningsvis skulle vara en ensamliggande stensättning, blev till syvende och sist ett gravfält. Under några ömsom regniga, ömsom heta sommardagar undersökte vi delar av detta gravfält. Platsen är trevliga Alunda i nordöstra Uppland, alldeles intill väg 288, som just nu breddas för bättre trafiksäkerhet.

Vid förundersökningen, som också gjordes av SAU, klargjordes att den gravliknande hög som krönte en mindre höjdrygg verkligen var en grav, om än något underligt konstruerad. Graven var anlagd mot en berghäll som från norr bidrog till att förstärka intrycket av en hög. Sökschaktet visade att den södra delen av graven var sedvanligt uppbyggd av tätt lagda stenar som, trodde vi, delvis hade rasat ned från högen. En kol 14-datering från ett intilliggande sotlager gav en datering till 1000 – 1100-tal, d v s sen vikingatid/tidig medeltid. Ensamliggande gravar från denna tid är mycket ovanliga så det hela var förvisso en smula märkligt.

Stensättningen som den såg ut efter framrensningen vid förundersökningen.

Stensättningen som den såg ut efter framrensningen vid förundersökningen.

Under sommarens undersökning skulle även delar av en boplats undersökas, vilket skedde samtidigt som stensättningen började torvas fram. Man ser saker så mycket bättre när träden har glesats ur. Det tog inte särskilt lång stund innan kollegan Fredrik Thölin konstaterade att det nog fanns ytterligare en hög strax utanför vägområdet. Den är flack, rund och har prytts med en sten som ursprungligen ställts på högkant. Samtidigt började brända ben dyka upp i olika sotlager under och mellan de glesa anhopningarna av stenar som låg intill stensättningen. Att det inte bara var en grav på kullen var därmed ett faktum.

Avtorvning och rensning. Fredrik Thölin, Jennie Andersson och Emelie Svenman. I bakgrunden skymtar Pedor Jansson i sin 5-tonnare.

Avtorvning och rensning. Fredrik Thölin, Jennie Andersson och Emelie Svenman. I bakgrunden skymtar Pedor Jansson i sin 5-tonnare.

Några tydliga, vällagda stensättningar var det däremot inte frågan om – tvärtom. Någon verkar ha varit lite lat. Gravgömmorna doldes av diffust formade stenpackningar. Förutom de brända benen fanns några få föremål, framförallt små järnnitar. Dessutom har ett par bronspärlor hittats, vilka troligen kan dateras till 700-tal. Lämningar från yngre järnålder brukar vara rätt rika på föremål, men här tycks det ha varit lite torftigt.

Stensättningen Alunda 754, framrensad.

Stensättningen Alunda 754, framrensad.

Vad hände då med den ursprungliga stensättningen? Jo, under rensandet visade det sig att hällen faktiskt spelat en mycket större roll i konstruktionen än vi först anade. Stenpackningen som var grunden för vår bedömning visade sig vara lagd som en hästsko runt hällen. Denna stack upp som en tonsur innanför kransen av sten. Alltsammans var täckt av ganska mycket jord. Men var det verkligen en grav? Jorden och stenarna avlägsnades metodiskt och under dessa fanns olika koncentrationer av brända ben. Och där, på hällens högsta punkt mellan torv och häll hittade vi skallben från en medelålders människa. Nog var detta en grav. Några övriga fynd gjordes dock inte – snålt. Fast ser man till mängden jord som täckte stensättningarna och hällen måste man ändå säga att de som byggde gravarna har lagt ned rätt mycket möda. Och vem vet vad som kan ha försvunnit under årens lopp…

Publicerat i Alunda, Boplats, Gravfält o gravar, Järnålder, Uppdragsarkeologi, Uppland | Lämna en kommentar