Figuren från Bettorp

Figuren från Bettorp. Foto: Åsa M Larsson

Förra veckan genomförde Fredrik Andersson och Michel Guinard en utredning vid Kränglan, ett skogsområde vid NÖ Örebro. Eftersom det finns planer att bebygga delar av området i framtiden har Länsstyrelsen beslutat att utreda om det finns fornlämningar här som ännu inte registrerats. Sedan tidigare har det t ex hittats spår av boplatser från stenåldern i närheten och det fanns goda skäl att misstänka att fler kunde döljas under blåbärsriset. Nuförtiden ligger ju Örebro vid en insjö, men under stenåldern var Hjälmaren en del av en djup havsvik och området en kustmiljö med skärgård där dåtidens människor jagade säl och fågel, fiskade och samlade in bär och växter.

En arkeologisk utredning etapp 1 som detta gäller innebär att arkeologerna dels tittar på kartor över området och ser vilka typer av miljöer som förekommer då vi vet en hel del om var människor under olika tidsperioder föredrog att bo, bruka eller begrava sina döda. De går även igenom arkiven och fynd som tidigare gjorts i närområdet. Efter det följer inventering av de ytor som identifierats som potentiella fornlämningsområden. Det var när Fredrik och Michel gick över dessa ytor i förra veckan de hittade skärvor av keramik i en markskada. Keramiken är typisk för sådan som förekommer inom den gropkeramiska kulturen (c 3300-2300 f.Kr). Ett roligt men inte oväntat fynd på dessa nivåer i Närke.

Endast frambenen är skadade, ”magen” är intakt. Foto: Åsa M Larsson

Figuren kan sitta stadigt i upprätt läge. Foto: Åsa M Larsson

Mer ovanligt var dock den lerfigurin som Michel också hittade med skärvorna. Figuriner i bränd lera är något som förekommer just inom östsvensk gropkeramisk kultur och nästan inte alls i övrigt. De har mer eller mindre tydliga djurformer, men det förekommer även figuriner som ser lite mänskliga ut. Traditionen verkar vara en influens från öster, från Åland och Finland och i viss mån Baltikum. Det har föreslagits att en del av figurinerna ska föreställa en varelse i förvandling från människa till djur (t ex säl), eller tvärtom.

Figuren från Bettorp är lite skadad men har uppenbarligen varit fyrbent ursprungligen. Fredrik noterade dock att den lika väl kan ställas i upprätt läge. Frågan är vad den ska föreställa. En svanslös utter? En björn – som ju likt människan kan stå på två ben? Ett mellanting mellan säl och människa? Idéer mottages!

Foto: Åsa M Larsson

Frågan vad som föranledde skapandet av dessa små figuriner är ännu svårare att besvara. De kan naturligtvis ha tillverkats av rent nöje, som leksaker för barn. Det faktum att det är så extremt ovanligt med avbildningar av djur och människor i lera förutom just inom den gropkeramiska kulturen kan dock tala för att de faktiskt hade en religiös betydelse. Att avbilda något är associerat med övernaturlig makt inom många kulturer.

Rapporten över utredningen kommer i början av hösten.

Det här inlägget postades i Föremål, Kränglan, Närke, Stenålder, Uppdragsarkeologi. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Figuren från Bettorp

  1. Pingback: Utredningar, stort som smått | SAUblogg

  2. Pingback: Säljägarna i Örebro | SAUblogg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *