Gravarna i Högby

Ett par kilometer norr om Mjölby grävde vi våren 2010 ett antal gravar från romersk järnålder (0-400 e.Kr) vid Linnebergsgravfältet. Gravfältet var till större delen undersökt sedan tidigare men i samband med utbyggnad av vägen grävde vi på SAU ut det som fanns kvar av det.
Sammanlagt hittade vi fyra brandgravar och en skelettgrav. Under större delen av järnåldern dominerar kremering som gravskick, men ett antal personer gravläggs också obrända och vi vet inte riktigt på vilka kriterier man gjorde detta urval. Kremeringarna vi grävde bestod av två urnebrandgropar och två brandgropar, dvs i två av dem hade de brända benen lagts ned i krukor av keramik. En av urnebrandgroparna var omarkerad medan den andra hade stenskärvor över sig som tolkades som rester efter en liten rest sten. Utöver harts (som troligtvis kommer från svepkärl av trä eller näver) och keramik så saknade brandgravarna fynd.

Elisabet Pettersson vid skelettgraven. Längst ned till höger i bilden syns kraniet och hartstätningsringen, samt överarmsbenen. Foto: Emma Sjöling, SAU

Det mest intressanta var nog fyndet av skelettgraven. Delar av en friliggande kantkedja samt en rektangulär stenkonstruktion hittades vid framrensningen. Stenkonstruktionen låg i NNV-SSO-riktning och bestod av ca 4-5 lager sten. Under den kom dock bara jord. Det krävdes att vi grävde oss ned ordentligt innan det först dök upp en till rejäl stenpackning och den gravlagde låg först på ca 1,6–1,7 meter under marknivån. Intill huvudet låg en hartstätningsring. Att en del skelettgravar ligger på detta stora djup är viktigt att notera då själva nedgrävningen inte alltid är särskilt tydlig. Risken finns att man tror att benen är upplösta och inte gräver djupt nog.
Skelettgraven och en av urnebrandgroparna har 14C-daterats till äldre romersk järnålder. Totalt har benresterna efter fem individer identifierats i benmaterialet: en obränd vuxen man, två kremerade vuxna individer samt två kremerade barn.
Efter 2010-års undersökning kan Linnebergsgravfältet betraktas som totalundersökt. Sammanlagt har man påträffat 53 gravar varav 38 brandgravar och 15 skelettgravar.
Rapporten är tryckt och kan även laddas ned som PDF
Det här inlägget postades i Gravfält o gravar, Järnålder, Östergötland. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *