Vad ska vi ha all data till…?

Daniel Löwenborg

Varje år genereras stora mängder geodata från arkeologiska utredningar och undersökningar. För alla vars arbete berör kulturmiljön (te x Trafikverket, länsstyrelser, grävföretag och forskare) så är den geodata som finns om vad som grävts mycket värdefull kunskap: var schakt drogs, vad som hittades och var det är publicerat. Det har därför varit frustrerande att arkivering och insamling av denna data inte hållit samma raska takt som den tekniska utvecklingen. Åtskilliga kontor sitter numera på stora mängder data som inte är enkelt tillgängligt. Inte ens för de som jobbar på företaget. Teknisk utveckling är inte en bred, rak väg. Program ändras, det finns olika system för det nationella koordinatnätet, definitioner och kategorier varierar mellan undersökare och över tid.

Länsstyrelsen i Östergötland drog i år igång ett litet pilotprojekt för att se i vilken mån det går att samla in GIS-data från olika aktörer i länet och slå samman det till en, visserligen extremt nedbantad, men ändå enhetlig GIS-databas. På så sätt skulle det kunna bli enklare att följa upp vad om utretts och grävts i olika områden och hitta relevanta rapporter.

Anders Kaliff, Anders Bornfalk-Back och Emelie Svenman

För att genomföra detta tog de hjälp av Anders Kaliff och Daniel Löwenborg vid institutionen för arkeologi i Uppsala. Daniel hade redan tidigare börjat nysta i liknande frågor inom ett projekt om Gamla Uppsala, samt ett litet  testprojekt där Monica Beckholmen grep sig an ett par undersökningar från SAU:s E4-grävningar för ett antal år sedan. Det gav en hel del positiva resultat och det var tydligt att det borde gå att länka samman GIS-data även från gamla projekt. Monica har fortsatt att slita med E4-projektet nu i höst, även med data från de andra undersökarna.

Projektet som länsstyrelsen i Östergötland drog igång gällde en viss del av länet och bara de senaste årens undersökningar. Jobbet utfördes i somras av två mastersstudenter, Emelie Svenman och Anders Bornfalk-Back. Hela gänget kom till SAU på ett öppet seminarium i förra veckan för att berätta om erfarenheterna. Det har på det hela taget gått över förväntan bra, trots att det handlar om data från så skilda utförare som UV, SAU, KM och AK. Som Daniel berättade på seminariet så söker de nu finansiering att utöka projektet till att inkludera även Västmanland och Kalmar län.

Trots regn och rusk kom det en del till seminariet trevligt nog. Bland annat Johan Blidmo från Arkeologikonsult, stadsantikvarie Magnus Elfwendahl från Uppsala kommun och Isto Huvila, forskarassistent vid institutionen för ABM.Det märks att finns ett uppenbart behov av att diskutera hur vi sparar och bevarar digital data för eftervärlden, och hur vi gör det tillgängligt för de som behöver det redan nu.

För arkeologer intresserade av att hänga med i den digitala utvecklingen rekommenderas att anmäla sig till den konferens som CAA Sverige anordnar i Uppsala 10-11:e november. De som inte har tid att delta kan ändå få intressanta uppdateringar via CAA-SE på LinkedIn.

Det här inlägget postades i GIS, Seminarium, Uppdragsarkeologi. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Vad ska vi ha all data till…?

  1. Magnus Alkarp skriver:

    Kan man inte ta all data och se om det råkar finnas 10 siffror i rad som bildar ett personnummer och så vinner den personen en helkväll med Sten & Stanley i Ludvikas Folkets Park + två kilo kaffe i veckan i två år?

  2. Åsa M Larsson skriver:

    Kulturarvslotteriet! Låter som en hit – äntligen blir vi lönsamma ^_^

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *