Alunda – en uppdatering

Sommaren 2015 undersökte vi delar av en boplats och ett mindre gravfält strax utanför Alunda i nordöstra Uppland. Anledningen till såväl denna undersökning som ytterligare utgrävningar under kommande vår/sommar är att väg 288 mellan Uppsala och Östhammar (Börstil) breddas för bättre trafiksäkerhet. Gravfältet har fått beteckningen Alunda 754 och bestod, som den uppmärksamme läsaren redan vet, inte av en grav utan av flera. Fyra av gravarna låg inom vägområdet och har därför undersökts. Just nu pågår analyser och bearbetning av det insamlade materialet.

Utsnitt ur fastighetskartan. De lila fälten är fornlämningar. Gravfältet Alunda 754 är markerat med en röd ring.

Från förundersökningen finns en datering från området till sen vikingatid/tidig medeltid (ca 1000 till 1100 e Kr). Dateringen är gjord på träkol av tall, plockad från ett sotlager intill den största stensättningen. Fler kol 14-analyser är dock på gång. Förhoppningsvis kan brända ben från ett par av gravarna dateras och om inte det fungerar så räknar vi med att kunna datera ytterligare ett par kolprover i olika lager och anläggningar i och intill gravarna.

Vi väntar alltså på dateringar. Den osteologiska analysen däremot är färdig. Den totala mängden ben från gravfältet är knappt ett halvt kilo fördelat på närmare 1100 fragment. Analysen har visat att benen huvudsakligen består av brända människoben. Eftersom de könsindikerande benen är skadade eller saknas, går det tyvärr inte att avgöra om de gravlagda var kvinnor eller män. Vi vet dock att benen kommer från vuxna individer. I en av gravarna fanns även ett kraniefragment från en hund, liksom ben som inte kan artbestämmas annat än till ett mellanstort däggdjur. Eftersom benmängden efter en vuxen människa normalt är runt tre till fyra kilo har vi långt ifrån funnit samtliga ben efter de individer som har gravlagts. Det brukar man inte göra, vilket sannolikt betyder att alla ben inte hamnade i gravarna.

Järnnit från en av gravarna.

Järnnit från en av gravarna.

Förutom den osteologiska analysen är konserveringen av de föremål vi hittade i gravarna klar. Det rör sig om ett antal järnnitar, en järnkrampa och ett par pärlor i kopparlegering. Pärlorna verkar vara från vendeltid (år 550 till 750/800 e Kr) och järnnitarna dateras generellt till yngre järnålder (år 550 till ca 1000 e Kr). Gravfältet har dock vissa yttre drag som ser ut att vara från äldre järnålder (500 f Kr till 550 e Kr). Gravfältet är litet och har nog aldrig bestått av särskilt många gravar. Det är därför antagligen inte ett gårdsgravfält, utan kanske någon form av gränsmarkering där gravarnas syfte var att markera rätten till land eller gränsen för byns marker. Vår förhoppning är att med kol 14-dateringarnas hjälp få veta när detta skedde.

pärla10_beskuren

Pärla i kopparlegering från en annan av gravarna.

 

Det här inlägget postades i Alunda, Gravfält o gravar, Järnålder, Osteologi, Period, Region, Uppdragsarkeologi, Uppland. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Alunda – en uppdatering

  1. KD skriver:

    Tack för ett fint inlägg! Jag har också en fråga – hur lång tid kan det ta på ett ungefär att få kol 14-analyser?

    • admin skriver:

      Kul att du gillade det! Oftast skickar vi våra kol 14-prover till Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Det brukar ta runt sju till åtta veckor att få resultaten. Allt beror på hur mycket de har att processa. Det finns även andra labb som gör analyser och som ibland kan leverera ännu snabbare, exempelvis Beta Analytic i Florida.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *