Påljungshage och Nyköpings förhistoria

SAU Skrifter 22 är en ny populärarkeologisk bok från oss som utgår från våra undersökningar av en neolitisk boplats och ett omfattande gravfält från yngre bronsåldern vid Påljungshage i Södermanland.

I samband med utgrävningarna beslutade länsstyrelsen i samråd med Nyköpings kommun, som var uppdragsgivare, att resultaten skulle presenteras på ett mer tillgängligt sätt för allmänheten än vad som oftast är fallet. Istället för vetenskapliga fördjupningsdelar så fick arkeologerna möjlighet att berätta om liv, död och samhälle under sten- och bronsåldern i Sörmland och dessutom sätta in lämningarna och fynden i ett större sammanhang.

Att skriva populärt är inte helt lätt, men en mycket välkommen utmaning för arkeologerna som ofta måste fokusera på rapporter inom hårda formella ramar. Vi vet ju faktiskt en hel del om förhistorien som sällan får möjlighet att komma fram ordentligt, framförallt inte i våra egna ord istället för journalisters. Att intresset finns där hos allmänheten har vi inga tvivel om. Arkeologer inom uppdragsarkeologin träffar dagligen människor som är djupt intresserade och kunniga om sin bygd och historien och som gärna vill veta mer. Deras entusiasm är en fantastisk energikick för oss.

Jonas Wikborg och Sanna Eklund som skrivit mest i den nya boken var dessutom redan varma i kläderna efter den populärarkeologiska bok om boplatsen Skälby i Västmanland från äldre järnåldern som vi gav ut för ett par år sen. Det är riktigt kul att se att Länsstyrelsen börjar uppmärksamma alternativa sätt för oss att fullfölja vårt uppdrag att tillgängliggöra våra resultat för en bredare krets.

Säljägare. Illustration: Måns Sjöberg

Precis som i Skälbyboken hade vi hjälp av illustratören Göte Göransson att göra rekonstruktioner av liv och händelser. Text i all ära, men bilder och rekonstruktioner är absolut nödvändigt för att kunna förmedla förhistorien. I Påljungshageboken fick vi dessutom hjälp av Måns Sjöbergs fina akvareller av jakt och göromål under stenåldern. Historiska museet har gjort sina vackra fotografier tillgängliga i de fall då vi behövde illustrera tidigare fynd och även Nationalmuseet i Köpenhamn har varit mycket tillmötesgående.

Rekonstruktion av begravningsceremoni vid en av stensättningarna i Påljungshage. Illustration: Göte Göransson

Arbetet bekostades alltså av Nyköpings kommun, och Södermanlands länsstyrelse bidrog med medel för att täcka tryckningen av boken. Den större delen av upplagan kommer att delas ut gratis till intresserade Sörmlänningar under länsstyrelsens försorg nu i mars. Ni kan läsa hur och var i deras pressmeddelande. En mindre upplaga finns också till försäljning hos SAU för självkostnadspris (150 kr inkl porto).

Onsdagen den 12:e mars kl 19 kommer Jonas Wikborg och jag att hålla föredrag om resultaten från undersökningarna i Olrogsalen på Culturum i Nyköping i samarbete med Stadsbiblioteket. 99 ex kommer finnas för utdelning där också.

Rapporterna för gravfältet och stenåldersboplatsen finns att ladda ned som PDF.

Det här inlägget postades i Bronsålder, Förmedling, Populärt, Södermanland, Stenålder. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *