Sala gruvkyrkogård ny rapport

Ylva Bäckström vid en dubbelbegravning av två små barn.

Under flera år har osteologerna Ylva Bäckström och Anne Ingvarsson Sundström bedrivit ett forskningsprojekt vid Sala silvergruva där de har undersökt en del av det senmedeltida gravfältet. Ylva har ett forskningsprojekt finansierat av Berit Wallenbergs stiftelse, förlagt till Lunds universitet, kring hälsa och arbetsskador under historisk tid. Det är inom detta de mer djupgående analyserna av lämningarna nu ska göras. Utgrävningarna rapporteras dock löpande i rapporter och nu har den som redovisar den tredje och avslutande undersökningen 2011.

Sammanlagt undersöktes 20 gravar: 18 kistgravar och två gravar utan kistor. De undersökta gravarna innehöll 21 skelett som togs in för analys, därav tio vuxna, en ungdom och tio barn. Tre av gravarna var dubbelgravar. I två av gravarna var en vuxen man och ett barn begravda, i den tredje två små barn. Benen är daterade till mitten av 1400-talet till slutet av 1500-talet, alltså den period då Sverige efterhand övergick från katolicismen till protestantismen.

Ladda ned rapporten här

Ni kan hitta äldre inlägg och mer information om Sala-projektet på bloggen, på vår hemsida och i de tidigare rapporterna (2009:2 och 2010:10).

Ur Ylvas forskningspresentation: Avhandlingens övergripande målsättning är att undersöka hur den sociala miljön har påverkat människors hälsa, och hur arkeologiska och osteologiska data överensstämmer med historiskt källmaterial. Materialet består bl a av skelett från en tidig industriell miljö (Sala silvergruva, Västmanland) och från Uppsala domkyrka. Framför allt kommer diet, tecken på näringsbrist och andra sjukdomar, arbetsrelaterade och akuta skador (trauma) undersökas via osteologiska analyser. Den osteologiska analysen kompletteras med isotopanalyser av framför allt kväve och kol för undersökningar av diet och med analyser av tungmetaller i skeletten.

Det här inlägget postades i Gravfält o gravar, Kyrkogård, Medeltid/Historisk, Osteologi, Sala forskningsgrävning, Västmanland. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *