Rasbo-Hov. Från bronsålderns stränder till järnålderns gärden

Att åka på riksväg 288 från Uppsala nordöst mot Östhammar är att röra sig genom ett gammalt skärgårdslandskap som under brons- och järnåldern allt mer kom att förvandlas till jordbruksbygd. Samtidigt som närheten till kusten länge påverkade människorna och deras kontaktnät – och gör så än idag. Nu har vägen byggts ut och förbättrats och i samband med detta fick vi arkeologer möjlighet att undersöka ett fascinerande utsnitt av den förhistoriska utvecklingen av både samhälle och landskap.

2010 undersökte SAU fyra lokaler som alla ligger i en mellanbygd i övergången mellan slätt och skog och nu har rapporten kommit. Landhöjningsförloppet medförde att Rasbobygden på några tusen år övergick från kobbar i en ytterskärgård till inland. De fyra platserna sträcker sig över nära tre årtusenden: från senneolitikum till vendeltid. Lokalerna omfattar skärvstenshögar (Tripolsbacken och Hovs skog), hus (Tripolsbacken, Hovs skog och Västra Gärdet), boplatslämningar och kulturlager (Tripolsbacken, Västra Gärdet), samt gravar (Hammaren och Hovs skog). Tripolsbacken har nyttjats i perioder från slutet av stenåldern fram till romersk järnålder.

Tidsdjupet visar hur människor återkommande har brukat platsen under en period när den gick från att vara en del av en liten skärgårdsö till inland. På Västra Gärdet framträdde en boplats som använts under ett antal generationer, från äldre romersk järnålder fram t.o.m. vendeltid. Det rör sig troligen om en ensamliggande gård vars hus flyttat runt inom ett bestämt gårdsläge. Hammaren är ett litet gravfält i en sluttning som troligen varit strandnära vid själva anläggandet under bronsåldern. Gravfältet har använts under minst 1500 år, från yngre bronsålder till folkvandringstid. En stor stensättning i form av ett skepp har troligen legat i strandkanten, invid ett smalt sund, när den konstruerades. Hovs Skog i sin tur hade någon form av kontinuitet som boplats- och gravområde under minst 800 år, under äldre bronsålder och förromersk järnålder.

Fördjupningsstudierna i rapporten fokuserar på det stora tidsdjupet, platsernas lokalisering i landskapet och hur bygden förändras och påverkas av landhöjningen i ett längre perspektiv. De går att ladda ned som separata särtryck.

Fördjupningstexter som särtryck

Eklund, S. 2013 a. Västra gärdet. En ensam gård på en avsides plats.

Eklund, S. 2013 b. Skepp i sikte. Visuella markörer i ett föränderligt landskap.

Lindkvist, A. 2013. Bronsålder i Rasbo. En landskapsarkeologisk analys.

Det här inlägget postades i Boplats, Bronsålder, GIS, Gravfält o gravar, Järnålder, Riksväg 288, Uppdragsarkeologi, Uppland. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *