Malma äng i hällande regn

Vi varit igång i en vecka på Malma äng och har nu banat bort en stor del av matjorden på det södra delområdet närmast Slädvägen.

Förra året gjordes en förundersökning här för att avgränsa fornlämningarnas utbredning.  Med hjälp av en grävmaskin banades några procent av matjorden bort i långa smala schakt för att undersöka vad som fanns under. Senare tiders jordbruksarbete har nämligen plöjt sönder de övre delarna av alla gamla gropar och lager. Men under plogdjup kunde ett sotigt lager, kanske ett gammalt avfallslager, konstateras i schakten i områdets sydöstra del. Dessutom framkom ett antal förmodade gropar. Dessa avtecknade sig som mörka fläckar mot det omgivande underlaget. Några av dem undersöktes och visade sig vara stolphål och härdar. Två av de undersökta härdarna har kol14-daterats till yngre bronsålder (900-500 f Kr) samt äldre förromersk järnålder (500-150 f Kr).

De båda undersökningsområdena ligger intill Valsätraskolan.

Vi har nu återfunnit det yttäckande lagret i södra delen av området. De stolphål, härdar och andra gropar som hittades förra gången har fått sällskap av ytterligare mörka fläckar som vi nu undersöker närmare. De ligger huvudsakligen koncentrerade till områdets centrala och norra del så som kunde förväntas utifrån förundersökningens resultat.

Karta över förundersökningsschakten i det södra delområdet. Ur Upplandsmuseets FU-rapport 2010:63.


Det här inlägget postades i Boplats, Bronsålder, Järnålder, Malma, Medeltid/Historisk, Uppland. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *