Förundersökningar i Gamla Uppsala

Hur gammalt är Gamla Uppsala egentligen?

I skuggan av monumentet. (Foto: Jonas Wikborg, SAU)

Idag startar de arkeologiska förundersökningarna i Gamla Uppsala. De kommer att pågå under några veckor under våren. Anledningen till detta är att Trafikverket planerar att bygga ett dubbelspår på järnvägssträckan som passerar strax intill Gamla Uppsala högar. Medeltida skrifter hävdar att de tre kungarna Aun, Egil och Adils, har gravlagts i de tre så kallade kungshögarna under forntiden. Namnen på de institutioner som nu kommer att utföra undersökningarna är lika korthuggna som namnen på de tre sagokungarna: SAU, UV och UM. Förkortningarna står för Societas Archaeologica Upsaliensis, Riksantikvarieämbetet UV Mitt och Upplandsmuseet.

Två av de stora högarna undersöktes redan i mitten av 1800-talet. Fynden visar att kremerade rester av människor hade gravlagts i dem på 500-talet e Kr. Enligt äldre avbildningar har det funnits flera hundra gravar invid storhögarna. Intill högarna ligger den gamla medeltidskyrkan som en gång i tiden var domkyrka och ärkebiskopssäte. Enligt Adam av Bremen, som på 1000-talet e Kr skrev en bok om ärkestiftet i Hamburg, fanns det tidigare ett hednatempel på platsen. Vart nionde år skall människor och djur ha offrats här vid stora hedniska blot.

Senare tiders arkeologiska undersökningar har visat att det funnits ytterligare gravfält samt även boplatser i området under forntiden.  Redan 1996 förundersöktes delar av den planerade järnvägssträckan. Under våren 2011 kommer dessa undersökningar att kompletteras med nya som syftar till att avgränsa och datera de lämningar som kommer att beröras av järnvägsbyggnationen.

Första "spadtaget" av grävskopan. (Foto: Jonas Wikborg, SAU)

Det här inlägget postades i Boplats, Gamla Uppsala, Järnålder, Medeltid/Historisk. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *